Projektbeskrivning

Projekt: Kv Lärkan, Kalix
Byggherre: KalixBo
Beställare: SA Englund AB
Omfattning: Projektering, tillverkning, leverans och montage av trygghetsboende med 16 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.