Projektbeskrivning

Projekt: Kvarteret Duvan, Kalix
Byggherre: Fastighets AB NIVI
Beställare: SA Englund AB
Omfattning: Projektering, tillverkning, leverans och  montage av fastighet med 25 lägenheter med en fasad av spritputsat utförande.