Kulturväven, Umeå

Projektbeskrivning

Projekt: Kulturväven, Umeå
Byggherre: Balticgruppen/Umeå Kommun
Beställare: Balticgruppen
Omfattning: Projektering, tillverkning, leverans och delar av montage av stomme till nytt kulturhus i Umeå. Väven består av två huskroppar som på tredje våningsplanet går ihop till en och den sammanlagda bruttoytan uppgår till 24 000 m2. Arkitekter för byggnaden är norska Snöhetta och White Arkitekter. 2014 tilldelades byggnaden Kasper Sahlin-priset.