Projektbeskrivning

Projekt: Aitik 36
Byggherre: Boliden Mineral
Beställare: Peab Sverige AB och Skanska Sverige AB
Omfattning: Projektering, tillverkning, leverans och montage av stommar till malningsbyggnad, flotationsstativ, malmlager, truckverkstad, drivstationer, kross samt tunnelbyggnader. Speciellt med projektet är produktutveckling, tunga komponenter, avancerad statik samt mängden av leveransen till olika byggnader som pågick samtidigt. Projektet innehåller totalt ca 20 000 ton betongkomponenter.