Balkarna utgör en viktig del av en stommes lastbärande kapacitet. Prefabmästarna är van att jobba med alla typer av balkar i de flesta dimensioner. Vår goda ballast i kombination optimerade betongrecept ger oss en mycket stark betong. Det gör att vi ofta kan få ned dimensionerna och därigenom reducera vikten på stommen.