Produkter

PFM - Produkter

Produkter med hög kvalitet och pålitliga leveranser

Vår huvuduppgift är att hjälpa våra kunder att få en effektiv verksamhet. Vi gör detta genom att förse dem med tekniskt, ekonomiskt och individuellt optimala lösningar för var och ens behov. Vår kunskap kommer särskilt till sin rätt i krävande projekt där vår effektiva produktion och rationella projekthantering borgar för ett bra slutresultat. Det gäller oavsett om vi bygger den stora fabriken eller det lilla huset.

Våra produkter kan användas till:

  • Bostäder
  • Industrier
  • Kommersiella byggnader
  • Kontor
  • Offentliga byggnader
  • Infrastruktur

Vi har, inom ramen för vår teknikstandard, utvecklat konceptstandard för bostäder och industri.

Våra produkter är:

Produkter - Balk
Balk
Balkarna utgör en viktig del av en stommes lastbärande kapacitet. Prefabmästarna är van att jobba med alla typer av balkar i de flesta dimensioner. Vår goda ballast i kombination optimerade betongrecept ger oss en mycket stark betong. Det gör att vi ofta kan få ned dimensionerna och därigenom reducera vikten på stommen.
Produkter - Vägg
Vägg
Prefabmästarna har ett brett utbud på olika typer av väggelement. Vi jobbar med allt från massiva tunna väggar såsom socklar och beklädnadselement till tjocka högisolerande, energieffektiva sandwichelement. Våra formbord där väggarna tillverkas lämpar sig väl för alla storlekar av väggar.
Väggarna är oftast ansiktet utåt för en byggnad. Därför är det estetiska ofta viktigt. Det är det självklart för oss att erbjuda väggar med olika strukturer och färgbehandlingar såsom målning, infärgning och vid leverans färdigputsade ytor.
Produkter - Samverksplattor
Massiva samverkansplattor
Vi har under många år jobbat med massiva, förspända samverkansplattor. Denna platta levereras i tjocklekar från 120 mm upp till det kunden önskar. Efter utfört montage gjuts plattan på upp till önskad totaltjocklek för bjälklaget. Vi vågar sticka fram hakan och påstå att vi gått i bräschen för utvecklingen av dessa.

Samverkansplattan används i såväl hus- som industribyggnader. Vid användning i hus såsom bostäder och kontor är några av de främsta fördelarna att man lätt kan gömma installationerna i pågjutningen. Eftersom att plattan är förspänd har den en hög lastbärande kapacitet trots den tunna tjockleken. Det gör att stämp ofta kan undvikas helt eller delvis i byggskedet vilket ger byggaren en rationellare och säkrare arbetsplats.

Även inom industrin har plattan sin självklara plats. Då pga av sin goda förmåga att bära tunga laster och att den ger en hög flexibilitet för framtida håltagningar i bjälklaget.

Oavsett om den används inom industrin eller i hus så har plattan pga sin tunghet en hög kapacitet att lagra värme. Det gör den till en energieffektiv lösning, särskilt när man vill ha en stor värmetröghet i sin stomme.

Produkter - Bjälklagsplattor
Förspända bjälklagsplattor
Produkten liknar den massiva bjälklagsplattan – dock med en väsentlig skillnad. Denna platta saknar uppstickande armering som samverkar med pågjutningen. Används bl a som kompletteringsbitar i håldäcksbjälklag eller i applikationer då man vill ha en tung bjälklagsplatta som gjuts på med en avjämningsbetong eller spacklas.
Produkter - STT-kassetter
STT-kassetter
I vårt utbud finns sk STT-kassetter. Detta är en sadelformad takkassett som främst används inom industrin. Kassetten klarar väldigt långa spännvidder och väger förhållandevis lite.
Produkter - TT-kassetter
TT-kassetter
Detta är ett alternativ som kan användas i olika typer av bjälklag. Plattan har en hög bärförmåga även vid långa spännvidder. Därför används den flitigt i bl a parkeringsdäck och i industribjälklag med stora spännvidder, ofta i kombination med höga laster.
Produkter - L-balk
L-balk
Detta är kanske en udda fågel i vårt sortiment. Trots det är den väldigt uppskattad av dem som väl börjat använda den. L-balken är kanske det mest rationella och mest tidseffektiva sättet att gjuta platta på mark. Produkten lämpar sig till såväl garaget hemma eller flervåningshuset. Balken finns i tre höjder, 420, 600 och 800 mm.
Balken tillverkas utifrån den färdiga plattans mått så när den väl är levererad så lyfter man den på plats, armerar plattan och gjuter den med L-balken som en kvarsittande form.
Balkonger och loftgångar
Vi kan leverera balkonger och loftgångar allt efter kundens önskemål. Vi har industrialiserat metoder för inspänning i såväl våra egna prefabbjälklag som platsgjutna bjälklag.
Pelare
Även när det gäller pelare så har vi ett komplett sortiment. Allt från den stora pelaren i industriprojektet med höga krav på lastkapacitet till den korta tunna för mindre laster. Vi jobbar med såväl runda, kvadratiska som rektangulära pelare.
Håldäck
Denna typ av bjälklagselement är vår mest industrialiserade produkt. Det gör den kostnadseffektiv då man vill täcka stora ytor med bjälklag. Håldäcket ger ett förhållandevis lätt betongbjälklag som har ett brett användningsområde. Prefabmästarna tillverkar håldäck i tjocklekarna 185, 265, 320, 400 samt 420 mm. Vanliga användningsområden är bostäder, kontor, parkeringsdäck mm med spännvidder upp emot 18 m.

 

Pålar
Prefabmästarna har nu även möjlighet att via en av våra huvudägare erbjuda försäljning av pålar.

Lujabetoni har stor kapacitet och en effektiv produktion. De tillverkar idag de flesta på marknaden förekommande dimensionerna.

Vi bedömer att priserna är mycket konkurrenskraftiga på den Svenska marknaden från Stockholm upp till Kiruna i norr, speciellt i projekt med volymer från ca 4 km total pelarlängd och uppåt.

Kontaktperson för den svenska marknaden är Juha Kinnunen 00358-445 852 436, e-post juha.kinnunen@luja.fi

Övrigt
Utöver detta så gjuter vi även andra typer av element. Såväl standardelement såsom stödmurar eller andra helt kundanpassad element. Bär du på funderingar kring något du tror är bra eller som du behöver så hör du av dig till oss så kan vi gemensamt ta fram en lösning som fyller just dina behov.