Företaget

Prefabmästarna

Vi tar hand om ditt projekt

Prefabmästarna är specialiserade på prefabricerade betongelement, där de olika byggkomponenterna är producerade i fabrik och levereras till byggplatsen. Genom att producera tekniskt och konkurrenskraftiga lösningar kan Prefabmästarna hjälpa dig som kund att få en effektiv och lönsam verksamhet. Vi hjälper dig med unika konstruktionslösningar vid både mindre och stora byggprojekt. Det komplexa är inget som skrämmer oss utan vi ser det snarare som en utmaning. Går du i byggplaner – kontakta oss, och gör det gärna tidigt. Tillsammans kan vi skapa det framgångsrika projektet.

Projekt, kompetens och ledning till din fördel

Våra kunder känner oss som ett företag med kompetent och motiverad personal. I alla våra projekt finns det en från Prefabmästarna namngiven projektledare som ansvarar för projektet och som är väl insatt i objektet, dess behov och tidplan. Genom vårt nära samarbete med dig som kund får du svar på dina frågor och funderingar samt att vi tar hand om eventuella problemsituationer som kan uppstå. Det gör att du kan fokusera på dina egna uppgifter.

Produktkvalitet, kundfokus och flexibilitet är våra kärnkompetenser

Den höga kvaliteten på våra produkter och tjänster garanteras både av vår interna kvalitetskontroll och den externa kontrollen som sköts av NORDCERT. Vi strävar efter att vara innovativa ledare i branschen och vi lägger stort fokus på att utveckla pålitliga relationer med alla våra kunder. Respekt för kundens behov och beredskap för förändring är avgörande i vår verksamhet.