Historia

PFM - Historia - ett sekel av betonggjutning

Historia – ett sekel av betonggjutning

Även om Prefabmästarna är ett ungt företag med en kort historia så präglas verksamheten av en 100-årig tradition av betonggjutning.

Redan 1916 togs de första spadtagen gjutgrus i marken där fabriken idag har sitt läge. Till en början bestod produktionen i huvudsak av mark och VA-produkter. Allt efter att åren gick så styrdes inriktningen alltmer mot betongelement till hus och annat anläggningsbyggande.

Till en början hanterades allt material med handkraft och med hjälp av hästar. Arbetslivet i ”gropen” var hårt och slitigt och få hann nå dåtidens pensionsålder med hälsan i behåll. Ser man tillbaka på den 100-åriga historien är fabriken i Öjebyn ett lysande industrihistoriskt exempel på hur mycket som skett vad gäller förbättring av arbetsmiljö, maskinell utveckling och andra tekniska landvinningar.

Idag är fabriken en modernt utrustad fullsortimentsfabrik med en hög effektivitet utan att ge avkall på våra höga kvalitetskrav. Vårt mål är att ständigt utveckla verksamheten för att vara en av de ledande aktörerna på marknaden. Ödmjukt bär vi med oss den långa tradition och historia på vilken vår verksamhet har sin grund.

Under årens lopp har det funnits olika ägare till verksamheten i Öjebyn. Under sommaren 2012 förvärvades enheten i Öjebyn av de finska bolagen Lujabetoni och YBT. Båda bolagen tillhör de ledande på sina marknadsområden i Finland. Med sina gedigna kunskaper inom branschen, starka ekonomier och uttalade långsiktighet borgar deras ägande för en verksamhet som är satt i ständig utveckling.