Hållbar utveckling

PFM - Hållbar utveckling

S.K.L.E. = Hållbar utveckling

”God ekonomi är en konsekvens av att göra rätt saker vid rätt tillfälle”

För oss på Prefabmästarna är det självklart att minimera vår påverkan på den miljö vi alla är så beroende av. Genom att ständigt utveckla våra arbetsmetoder och minimera ”slöserier” jobbar vi systematiskt med att minimera den påverkan vi har på miljön.

Detta kan vara genom att erbjuda kunderna energieffektiva lösningar eller att optimera vår produktion och transporter på bästa möjliga sätt.

I begreppet hållbar utveckling inkluderar vi även att säkerställa att vår verksamhet inte har en menlig inverkan på våra anställdas och andras hälsa. Därför sätter vi säkerheten högst då vi gör våra interna prioriteringar. Våra prioriteringar utgår alltid ifrån det vi kallar ”SKLE-principen”.

  • 1. Säkerhet (Uppfylls miljö- och arbetsmiljökrav?)
  • 2. Kvalitet (Har vi rätt kvalitet?)
  • 3. Leverans (Levererar vi i tid?)
  • 4. Ekonomi

Om svaret är ja på de tre första frågorna så kommer en god ekonomi som en konsekvens ur detta.