Företaget

PFM - Bolagsfakta

Bolagsfakta

Prefabmästarnas årsomsättning väntas bli 180-200 mkr under de närmast kommande åren. Vid vår fabriksanläggning i Öjebyn sysselsätter vi ca 100 personer varav 65 är egna anställda. Nyligen har vi förstärkt marknadsavdelningen med ett kontor i Strömsund med två projektledare. Vi har även ett enmanskontor i Härnösand där vi i huvudsak jobbar med projektstyrning.

Vår fabrik i Öjebyn är en fullsortimentsfabrik för husbyggnation. Här har vi tillgång till ca 11 000 m2 produktions- och lageryta under tak samt väl tilltagna områden utomhus för lagring av färdiga produkter.

Vid en optimal beläggning kan vi producera upp till 55 000 ton/år av färdiga betongelement. Våra konstruktörer använder sig av den senaste generationens projekteringsverktyg. Sammantaget innebär det att vi kan säkerställa att våra färdiga produkter uppfyller de ofta hårda krav och funktioner som ställs från våra kunder.

Tillsammans med vårt breda produktsortiment, vår konstruktionsavdelning, vår projektorganisation och våra samarbetspartners har vi möjligheten att tillgodose de flesta kundernas skiftande behov och skräddarsy de lösningar som önskas.

Även om vi är det lilla företaget långt uppe i norr räds vi inte avstånd och är därför vana att jobba över stora delar av Sverige och i de nordliga delarna av Norge.

Våra kunder återfinns inom byggentreprenadbranschen, statlig och kommunal förvaltning, fastighetsbolag, industrier och även hos den enskilda hemmabyggaren. Oavsett om förfrågan kommer från den lilla hemma byggaren eller det stora entreprenadföretaget är vi besjälade att uppfylla den enskilde kundens behov.